Vážené lékařky, lékaři, sestřičky,
dovolte mi, abych vás jménem JS-lab a.s. Židlochovice pozvala na přednáškové odpoledne
konané u příležitosti
25. výročí trvání laboratoře ("a dva roky poté")
na téma


DENNÍ PRAXE V AMBULANCI LÉKAŘŮ,
které se uskuteční
v prostorách zámku Židlochovice ve středu 11.5.2022 v 15:00 h.
 

1. 14:00 – 15:00 REGISTRACE
2. 15:00 – 19:30 ODBORNÝ PROGRAM

15:00 – 17:00 Blok I

  • Úvodní slovo - RNDr. Jaroslava Šťastná – JS-lab a.s. Židlochovice
  • Univerzita Karlova a transfer poznatků do praxe - Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, emeritní rektor UK Praha
  • REZUM – nejnovější technologie méně invazivní léčby BPH (Od prvního nápadu, přes experiment a klinické studie ke každodenní praxi) - Prof. MUDr. Dalibor Pacík, Csc., ambulance Urologie prof. Pacík

17:00 – 17:20 Přestávka s občerstvením


17:20 – 19:20 Blok II

  • Využití nádorových markerů - Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta ÚLBLD VFN Praha
  • Současný hit – vitamín D - MUDr. Hana Korsová, JS-lab a OKBH, Nemocnice Ivančice
  • Trombocytární faktory a jejich využití - MUDr. Barbara Kubešová, předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

19:20 – 19:30 Diskuze, závěr


3. od 19:30 SPOLEČENSKÝ VEČER
hudební vystoupení - překvapení
prohlídka zámku po skupinkách s průvodcem
občerstvení formou rautu
 

Odborným garantem akce je Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Akce se koná pod záštitou ČLK a ČAS.
Zúčastněným budou přiděleny kredity celoživotního vzdělávání.
 

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na setkání ve sváteční náladě.
RNDr. Jaroslava Šťastná a kolektiv laboratoře

Kontakt

JS-lab a.s.
náměstí Míru 149
Židlochovice
66701

800 888 668

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 28.12.2022