Laboratoř nabízí svým zákazníkům (lékařům i soukromým osobám) tyto služby:

  • Transport biologického materiálu (BM) do JS-lab a do spolupracujících laboratoří,
  • Odběr BM
  • Laboratorní vyšetření BM v oboru klinické biochemie, klinické hematologie a klinické imunologie
  • Vydání výsledků vyšetření zákazníkům provedených v JS-lab v písemné i v elektronické podobě
  • Zasílání BM do smluvních laboratoří k potvrzujícímu vyšetření v případě, že nelze vydat jednoznačný výsledek
  • Interpretace a konzultace výsledků laboratorních vyšetření atestovanými lékaři JS-lab
  • Odvoz infekčního materiálu z ambulance
  • Zprostředkování praní prádla
 

 

S materiálem je nutné zasílat správně vyplněné žádanky (návod na vyplnění viz. Laboratorní příručka).

Žádanky ke stažení zde:

Poukaz na laboratorní  vyšetření I.

Poukaz na laboratorní vyšetření II.

Seznam spolupracujících laboratoří naleznete zde.