Laboratorní příručka

Laboratorní příručka je dokumentem pro zákazníky laboratoře, který obsahuje:

  • Identifikaci laboratoře
  • Pokyny pro odběry a transport
  • Informace o příjmu materiálu
  • Informace o vydávání výsledků, konzultační činnosti a stížnostech
  • Informace o spolupracujících laboratořích
  • Seznam vyšetření (všechna vyšetření roztřízena dle odbornosti; stabilitu, dobu odezvy laboratoře, referenční meze, případně jiné poznámky)

Ke stažení zde. 

Referenční meze vybraných vyšetření pro veterinární vzorky naleznete zde.