GDPR

Pověřenec pro GDPR - Mgr. Lucie Grůzová, email: gruzova@js-lab.cz
 

Etika práce

Všichni zaměstnanci laboratoře mají povinnost dodržovat mlčenlivost v souvislosti s ochranou osobních dat zákazníků laboratoře. V laboratoři pracují pouze bezúhonné osoby. Laboratorní pracovníci a nelékařští pracovníci dodržují Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, lékaři pak Etický kodex české lékařské komory. Vedoucí laboratoře je zavázána k plnění Etického kodexu akreditované nebo certifikované osoby.