Historie a současnost

JS-lab a. s. vznikla postupným vývojem ze státní laboratoře s minimálním přístrojovým vybavením přes Soukromou biochemickou laboratoř až do dnešní podoby.

Od dob malé státní laboratoře, co se týká množství nabízených vyšetření, se spektrum metod do současné doby výrazně zvýšilo. S dobou se změnilo zázemí zaměstnanců i kvalita přístrojového vybavení. V naší laboratoři se používají k analýzám automatické přístroje a analyzátory předních světových výrobců, kteří garantují přesná měření a tedy i přesné výsledky u pacientů. V celé organizaci se promítá používání čárových kódů, které minimalizují jakoukoli záměnu materiálu při zpracování vzorku.

V laboratoři se vyšetřují vzorky od praktických lékařů pro dospělé a děti i odborných lékařů.

Pro lékaře naše laboratoř pořádá semináře, na kterých se mohou dovědět o nových službách nebo vyšetřeních a aktualitách z laboratorní medicíny.

Pokud má lékař zájem, je zván kdykoliv po domluvě s vedoucí laboratoře na prohlídku laboratorního zařízení, přičemž může shlédnout celou organizaci práce v laboratoři i během provozu.

V laboratoři pracují odborně vzdělaní pracovníci — atestované laborantky, lékaři a analytici se vzděláním v oboru biochemie, imunologie i hematologie.

 

Etika práce

Všichni zaměstnanci laboratoře mají povinnost dodržovat mlčenlivost v souvislosti s ochranou osobních dat zákazníků laboratoře. V laboratoři pracují pouze bezúhonné osoby. Laboratorní pracovníci a nelékařští pracovníci dodržují Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, lékaři pak Etický kodex české lékařské komory. Vedoucí laboratoře je zavázána k plnění Etického kodexu akreditované nebo certifikované osoby.

Politika kvality

JS-lab a.s. je zdravotnická laboratoř č. 8033 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013 (rozsah akreditace je uveden na www.cai.cz).

 

Osvědčení o akreditaci

Kontakt

JS-lab a.s.
náměstí Míru 149
Židlochovice
66701

800 888 668

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 28.12.2022