Historie a současnost

JS-lab a. s. vznikla postupným vývojem ze státní laboratoře s minimálním přístrojovým vybavením přes Soukromou biochemickou laboratoř až do dnešní podoby.

Od dob malé státní laboratoře, co se týká množství nabízených vyšetření, se spektrum metod do současné doby výrazně zvýšilo. S dobou se změnilo zázemí zaměstnanců i kvalita přístrojového vybavení. V naší laboratoři se používají k analýzám automatické přístroje a analyzátory předních světových výrobců, kteří garantují přesná měření a tedy i přesné výsledky u pacientů. V celé organizaci se promítá používání čárových kódů, které minimalizují jakoukoli záměnu materiálu při zpracování vzorku.

V laboratoři se vyšetřují vzorky od praktických lékařů pro dospělé a děti i odborných lékařů.

Pro lékaře naše laboratoř pořádá semináře, na kterých se mohou dovědět o nových službách nebo vyšetřeních a aktualitách z laboratorní medicíny.

Pokud má lékař zájem, je zván kdykoliv po domluvě s vedoucí laboratoře na prohlídku laboratorního zařízení, přičemž může shlédnout celou organizaci práce v laboratoři i během provozu.

V laboratoři pracují odborně vzdělaní pracovníci — atestované laborantky, lékaři a analytici se vzděláním v oboru biochemie, imunologie i hematologie.