Cesta vzorku laboratoří

Zajímá vás, co se děje, když vzorek doputuje k nám? Co všechno stojí za tím, že dostanete výsledek vyšetření? A proč musíte na výsledek čekat? Tak čtěte dál...

  • Vzorek je přijat laborantkou ke zpracování - každý je zkontrolován, označen identifikačními znaky, zapsán do počítače a označen BAR kódem, pod kterým je Váš vzorek vyšetřován.
  • Pokud přinesete čerstvě odebraný vzorek je u  krve nutné nechat ho "vysrážet" spolu se stabilizačními činidly obsaženými ve zkumavce (u některých zkumavek i 30 min). Moč lze zpracovávat ihned.
  • Po vysrážení je nutná separace krvinek a séra - tzv. centrifugace. Podle typu zkumavky trvá 10 - 15 min.
  • Pak přichází na řadu samotné vyšetření parametrů. Pracujeme s moderními analyzátory, které pracují propojeny s PC na základě přiděleného BAR kódu. Samotná délka analýzy závisí na počtu a typech vyšetření, která lékař naordinoval. Někdy projde Váš vzorek analyzátorm jedním, někdy může až třemi. Tím se samozřejmě doba získání výsledku prodlužuje - laborantka nemůže nijak ovlivnit dobu zpracování Vašeho vzorku v analyzátoru!
  • Všechna vyšetření prochází kontrolou laborantek a vždy i lékaře či analytika laboratoře, který výsledek schvaluje a podepisuje.

Denně přijmeme do laboratoře vzorky asi od 250 pacientů a to jeden pacient může mít i 5 různých zkumavek! Na zpracování všech zkumavek máme jen 8 hodin pracovní doby. Musíme pracovat s maximálním soustředěním, aby nenastala záměna vzorku či nedošlo k znehodnocení vzorku špatnou manipulací.

Proces nemůžeme nijak urychlit a každý vzorek se zpracovává ihned jak je to z hlediska dodržení kvality možné! Proto pokud na výsledek vyšetření čekáte, vězte, že doba 1 hod je ta nejkratší možná, kdy Vám můžeme výsledky vydat.

Služby