Zaměstnanci

Vedoucí laboratoře

RNDr. Jaroslava Šťastná

VŠ pracovníci

V laboratoři pracuji atestovaní lékaři i nelékaři v odb. 801, 818 i 813 a jiní VŠ pracovníci.

Laborantky a další personál

V laboratoři pracují laborantky atestované v odb. 801, 818 a 813, laborantky registrované a laboratorní asistenti. Další personál zajišťující chod laboratoře jsou svozoví pracovníci a pracovnice sanity.