Pokyny před odběrem krve

Pro získání správných výsledků je nezbytná spolupráce laboratoře, ambulantního lékaře i pacienta. Lékař nebo laboratoř musí pacientovi podat informace o jeho správném chování před samotným odběrem.

Odběr žilní krve

 • Odběry žilní krve se provádí zpravidla ráno (7-10 hod) nalačno.
 • Vyšetřovaná osoba by neměla 12 hodin před odběrem jíst tučná jídla, pít alkohol a kouřit. Je však vhodné, aby pacient před odběrem vypil sklenici čisté vody.
 • Vyšetřovaná osoba by neměla být vystavena před odběrem mimořádné fyzické námaze.
 • Odběr je nutné provést před diagnostickým či terapeutickým zásahem, který by mohl mít vliv na výsledek vyšetření. (Např. před podáním infuze pro možnost zředění vzorku, před palpačním vyšetřením prostaty při odběru na PSA aj.

Odběr kapilární krve

 • Odběr kapilární krve využívá při vyšetření krevního obrazu u dětí a u dospělých, u kterých není možné provést odběr venózní.
 • V JS-lab se provádí v době od 7:00 - 14:00 hod.

Odběr vzorku ranní moče

 • K vyšetření je nevhodnější střední proud první ranní moče. Odběr se provádí po umytí zevního genitálu. U žen se provádí vyšetření mimo období menstruace.
 • Množství moče by mělo být minimálně 10ml.
 • Vhodnou odběrovou zkumavku dostanete u Vašeho ošetřujícího lékaře, popř. na vyžádání přímo v laboratoři.
 • Pokud přinesete moč v nádobce, která není pro odběr biolog.materiálu určena (sklenice, nádobka od léku, apod.), můžete být vyzváni k dodání vzorku nového.

Sběr moče

Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče zajištěného vhodným množstvím příjmu tekutin. Nejsou-li speciální požadavky, pacient během sběru přijímá běžnou stravu a užívá léky dle doporučení lékaře. Láhev s močí se uchovává během sběru na chladném místě. Návod zde

Odběr stolice na FOB test (test na okultní krvácení ve stolici)

 • Odběr materiálu se provádí z náhodného vzorku stolice.
 • Pacient do suché čisté nádobky (krabičky) nebo kousku toaletního papíru odebere stolici.
 • Odběrovou zkumavku je vhodné odnést do nejdříve do ambulance lékaře nebo do laboratoře.
 • Návod zde