Změna u metod Chl.trachomatis IgA a Chl.trachoatis IgG

Vážení zákazníci,

dne 2.8.2018 byly změněny z důvodu nové reagencie referenční meze u vyšetření Chlamydia trachomatis tříd IgA a IgG.

U obou metody jsou nové referenční meze:

0 - 100R                negativní do 0,9

                              hraniční 0,9 - 1,1

                              pozitivní nad 1,1

 

Nové referenční meze naleznete vždy na výsledkovém listu u daného vyšetření.