Vyšetření fPSA a p2PSA

V současné době mohou výkony 81227 fPSA a 81718 p2PSA indikovat pouze lékaři odbornosti urologie (706), radiační onkologie )403) a klinické onkologie (402). 

Pojišťovny výkony pro jinou odbornost nehradí!