Výpočet FIB-4 skóre

Zavádíme výpočet FIB-4 skóre pro stanovení rizika jaterní fibrózy. 

Je založen na kombinaci věku, koncentrace AST, ALT a počtu trombocytů. Tento index bude na základě doporučení odborných společností vydáván automaticky u pacientů ve věku 35 – 65 let, kteří budou mít na žádance výše uvedenou kombinaci vyšetření a jednu z diagnóz (obezita: E66.X, E67.X, E68.X, diabetes: E11.X, E13.X, E14.X, dyslipidémie: E78.X). 

Screening FIB-4 je doporučen pro pacienty s metabolickým syndromem, diabetem mellitus 2. typu, dyslipidémií nebo obezitou. Podle nejnovějších dat dosahuje prevalence NAFLD ( non-alcoholic fatty liver disease) ve vyspělých zemích již 32 %. V populaci diabetiků 2. typu a obézních osob se prevalence jaterní steatózy pohybuje kolem 70 – 75 %, nějaký stupeň jaterní fibrózy se vyskytuje u 20 % z nich. V rutinní praxi by proto v detekci jaterní fibrózy měla být prvním krokem kalkulace FIB-4 skóre. 

Hodnocení FIB-4: 

< 1,3 nízké riziko jaterní fibrózy 

1,3 - 2,6 střední riziko jaterní fibrózy 

> 2,6 vysoké riziko jaterní fibrózy 

Výpočet FIB-4 není navázán na žádný výkon pro ZP a nijak nenavyšuje Vaše náklady. Specificita FIB-4 skóre se udává kolem 80 %.