Pravidelný dozorový audit

Dne 29. 6. 2023 jsme úspěšně prošli plánovaným auditem Českého institutu pro akreditaci.