Pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty

Od 1.1.2024 probíhá Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty.

Jedná se o screeningové vyšetření PSA u mužů ve věku 50 - 69 let (indikující odbornost - všeobecný praktický lékař, ambulantní urolog). Pokud budete požadovat pro své pacienty toto screeningové vyšetření, je nutné na žádanku uvést, že požadujete screening.