Odběry pro vyšetření BNP

Vážení zákazníci laboratoře,

byli jsme upozorněni, že na Poukazech na laboratorní vyšetření I. (žádankách) je špatně uvedeno označení  zkumavky pro správný odběr. Poslední špatná šarže žádanek je z "Aktualizace 2/2018". Žádanky, které budou odesílány z laboratoře do doby nového dotisku budou opraveny dodatečným dopsáním údaje.

Za tuto chybu se velice omlouváme!

Správný odběr na vyšetření BNP je odběr do zkumavky s EDTA (tzn.odběr stejný jako pro vyšetření krevního obrazu).