Informace pro lékaře 9 2019

Vážené lékařky,

vážení lékaři,

 

dovolte mi, abych vás informovala o náslledujících změnách v hodnocení vyšetření lipidů, platné od 26.8.2019.

  1. Dle doporučení České odborné společnosti pro aterosklerozu a České společnosti klinické biochemie doplňujeme stávající měření celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů o výpočet

non HDL = celkový cholesterol – HDL cholesterol   (ref. meze : < 3,8 mmol/l)

Výpočet nahrazuje starý výpočet indexu aterogenity – viz výsledkový list. Bude vydáván zdarma. Daný výpočet non HDL vyjadřuje sumu cholesterolu obsaženého ve všech potenciálně aterogenních lipoproteinových částicích (LDL, IDL, VLDL) a zbytcích chylomikronů.

  1. Dle stanoviska České společnosti klinické biochemie mírně upravujeme referenční meze u dospělých u výsledku :

 

dříve

nyní

Cholesterol

3,5 – 5,2 mmol/l

3,5 – 5,0 mmol/l

HDL

ženy

1,0 – 1,6 mmol/l

1,2 – 2,7 mmol/l

 

muži

0,9 – 1,4 mmol/l

1,0 – 2,1 mmol/l

LDL

2,6 – 3,3 mmol/l

2,6 – 3,0 mmol/l

Triacylglyceroly

0,68 – 1,7 mmol/l

0,68 – 1,7 mmol/l (beze změn)

 

3.    Výsledek triacylglycerolů vyšší než 10 mmol/l se považuje za hodnotu kritickou   v případě akutní pankreatitidy. Bude vám v těchto případech sdělena jako akutní výsledek.