Informace pro lékaře 4 2019

Vážené lékařky, vážení lékaři,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že nás firma Abbott upozornila na možnou interferenci lékem mifepriston (syntetický streroid) při stanovení estradiolu pomocí jejich diagnostického setu, který používáme. Výsledky vyšetření pacientů mohou být falešně zvýšené. Na základě informací týkajících se  léku mifepriston by pacienti, kteří jsou lékem léčeni, neměli by být testováni na estradiol v době léčby, nejdříve po 2 týdnech po skončení.

S pozdravem RNDr. Šťastná Jaroslava