Informace pro lékaře 3 2019 - Nakládání s nebezpečným odpadem (lékaři poliklinika Židlochovice)

Vážené lékařky, vážení lékaři,

z důvodu náhlé změny řešení svozu nebezpečného odpadu z důvodu změny legislativy při nakládání s nebezpečným odpadem vás chceme informovat, že váš odpad bude od příštího týdne  tj. 4.2.2019 přejímat a likvidovat naše laboratoř JS-lab a.s., nikoliv GALEN Plus. Naše laboratoř má oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem a po dohodě s majiteli (GALEN Plus) bude veškerá agenda spojená s likvidací nebezpečného odpadu na nás.

Odpady bude nutné přísně evidovat na formulářích JS-lab a.s. (k vyzvednutí u nás v laboratoři, spolu s nálepkami na označení nebezpečného odpadu) a tyto formláře potom předávat do laboratoře.

Skutečný odpad budete ukládat v místnosti polikliniky, jak jste byli zvyklí.

Smlouvu a ostatní formality s Vámi vyřídí osobně RNDr. Šťastná během měsíce února při osobním jednání.

 

Prosíme vaše sestry o vyzvednutí formulářů u nás v laboratoři! Organizační záležitosti konzultutje přímo s Mgr. Kamarýtovou.