Informace pro lékaře 2 2021

Dovoluji so vám oznámit, že nově zavádíme stanovení tzv. indexu zdraví prostaty PHI.

Screening karcinomu prostaty je specifičtější, pokud se stanovuje kromě celkového PSA v krvi i jeho volná frakce (fPSA) a jeden z prekurzorů, [-2]proPSA (též p2PSA). Z těchto parametrů se počítá tzv. index zdraví prostaty (prostate health index, PHI). Čím vyšší je index zdraví prostaty (PHI), tím vyšší je pravděpodobnost karcinomu prostaty.

Rozmezí hodnot PHI (nastavené v laboratoři)
< 20% nízké riziko
20-30% snížené riziko
30-45% hraniční riziko
45-60% zvýšené riziko
>60% vysoké riziko
pod hodnotu celkového PSA 1,6 ug/l by se nemělo PHI vyhodnocovat

Dále vás chceme upozornit na omezení pro vykazování zdravotním pojišťovnám

  • vyšetření je možno vykázat maximálně 4x do roka
  • vyšetření je možno vykázat maximálně 2x za čtvrtletí

Prozatím není vyšetření uvedeno na žádance, dopisujte ho, prosím, ručně k vyšetření PSA, fPSA. V dalším dotisku žádanky už bude uvedeno.

Zároveň si vás dovolujeme informovat, že jsme změnili vyšetřovací diagnostickou soupravu pro stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 třídy IgG a tím i jednotky, ve kterých jsou vydávány výsledky. Původně byly vyšetřovány protilátky proti nukleokapsidu a výsledek v indexu (pozitivita nad 1,4), v současné době přecházíme na stanovení protilátek proti Spike proteinu a výsledek je v AU/ml (mezinárodní jednotky) (pozitivita nad 50). Viz informace pro lékaře 1/2021.

Jsme nuceni zvýšit cenu vyšetření za jednu třídu protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu zvýšení ceny vyšetřovacích souprav dodavatelem, a to z nynějších 350,- na 400,- Kč. Za dvě třídy 700,- Kč a za všechny tři třídy 1000,- Kč.

Těšíme se na další spolupráci a s přáním pevného zdraví!