Informace pro lékaře 2 2020

Vážené lékařky,

vážení lékaři,

 

            ti z vás, kteří se rozhodli využívat vyšetření kvantitativního stanovení okultního krvácení ve stolici (FOB test) v naší laboratoři, obdržíte od nás na základě vašeho požadavku poučení pro pacienty : Test na okultní krvácení ve stolici (FOB test)  a samozřejmě odběrové zkumavky. Tyto zkumavky včetně poučení dávejte pacientovi. Prosím, dle vašeho uvážení  oproti záloze 50,- Kč (pacient se vrátí nebo nevrátí se  zkumavkou zpět ?). Jedna zkumavka pro nás stojí 34,20 Kč.

            Kvantitativní vyšetření hemoglobinu v laboratoři můžete využívat nejenom ke screeningovému, ale samozřejmě i k diagnostickému vyšetření.

 

Dále uvádíme návod, jak účtovat následující screening zdravotním pojišťovnám, pokud budete využívat naší laboratoř.

 

  • 15118 MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU

Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici.Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let, 176 b

  • 15120  SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118, 0 b

  • 15121 SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ

Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo pozitivní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118, 0 b

 

To znamená, že vykazujete signální kódy pro negativní/pozitivní nález a kód pro management screeningu.

 

V případě dalších nejasností kontaktujte vedoucí laboratoře.

 

            Děkujeme za spoluprácí !

                                                                                                          S pozdravem 

RNDr. Jaroslava Šťastná