Informace pro lékaře 11 2020

Vážené lékařky, vážení lékaři,

            touto cestou si vám dovoluji oznámit, že naše laboratoř se od 18.12.2020 zapojuje do možnosti nechat se bezplatně testovat na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 pomocí antigenního testu. Test je jednou za 5 dní hrazen zdravotní pojišťovnou.

            Na našich internetových stránkách je k dispozici žádanka, jejíž vytištění a vyplnění urychlí vyšetření

            Těšíme se na další spolupráci a s přáním pevného zdraví

                         RNDr. Jaroslava Šťastná