Informace pro lékaře 1 2020

Vážené lékařky,

vážení lékaři,

 

zcela zásadní změnou pro screening kolorektálního karcinomu je od ledna 2020 aktualizovaný věstník - text byl schválen jednáním Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR. Screeningovou metodou pro stanovení hemoglobinu ve stolici je od ledna 2020 pouze kvantitativní imunochemický test na okultní krvácení ve stolici, provedený na přístroji v režimu POCT (u lékaře v ordinaci) nebo v laboratoři na analyzátoru pro kvantitativní vyšetření hemoglobinu ve stolici a zapojeném do systému externí kontroly kvality.

Tato změna pro vás znamená, že již nebude možné používat pro screening FOB kvalitativní rapid testy, ale budete muset zvolit jednu z variant pro kvantitativní analýzu na analyzátoru.

Vyšetření FOB nyní budete moci zahajovat vy jako registrující lékaři a to dvěma způsoby :

  1. vydáním zkumavky (kazety) pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření            v laboratoři (kazeta pak bude předána do laboratoře, kde bude zpracována na analyzátoru a výsledek vydán obvyklým způsobem)
  2. vydáním zkumavky (kazety) pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření            v POCT režimu (tedy u vás v ordinaci na vašem přístroji)

Pokud budeme tyto kazety vyhodnocovat v laboratoři, bude nutné vykazovat vaše výkony signální, aby došlo ke spárování, a bude nutné vyznačit, že se jedná o screening. Výkon je sdílen i odborností 603 gynekologie, takže i pro tyto platí stejný postup.

 

Těšíme se na další spolupráci s vámi!

                                              S pozdravem

                                                                                                          RNDr. Šťastná Jaroslava