Elektronický přenos výsledků a problémy s VirtualLabem

V případě, že vám nefunguje elektronický přenos výsledků nebo internetový program VirtualLab, první informace a rady vám podají obchodní zástupkyně laboratoře, které vás mají na starosti – Ing. Jitka Lopaurová tel. 735 795 537 nebo Ivana Sousedová tel. 737 275 914

Nevolejte, prosím, do laboratoře.