Dozorový audit ČIA

Dne 18. 3. 2022 proběhl v laboratoři plánovaný dozorový audit Českého instituci pro akreditaci.

Nové osvědčení o akreditaci je platné do 30. 10. 2024 a je ke stažení zde.