Aktualizace Laboratorní příručky

Dne 2. 5. 2023 byla aktualizována Laboratorní příručka.

Provedené změny jsou u vyšetření protilátek proti Syfilis - nově pod laboratorním číslem 8835, na výsledkovém listu se bude vydávat jako a-Treponema pallidum (TPHA).