Aktualizace Laboratorní příručky

Dne 5.1.2021 byla nahrána aktualizovaná verze Laboratorní příručky.