Výměna analyzátoru na stanovení glykovaného hemoglobinu

Dne 1.3.2017 byl vyměněn stávající typ analyzátoru na stanovení  glykovaného hemoglobinu Arkray Adam´s HA8160 za novější typ analyzátoru s označením HA8180. Nový typ analyzátoru je výkonnější a dochází tím k urychlení doby odezvy ze strany laboratoře.

Referenční meze glykovaného hemoglobinu se nemění.