Informace pro lékaře 1/2016

Dnes byly změněny referenční meze pro stanovení testosteronu, nové referenční meze jsou uvedeny v tabulce pod textem a na našich internetových stránkách - viz. Laboratorní příručka.

 

Muži

Testosteron (nmol/l)

0-12 R

0,04 – 6,14

12R1D - 15R

0,07 – 27,80

15R1D - 50R

1,63 – 34,00

50R1D - 100R

4,41 – 35,38

Ženy

Testosteron(nmol/l)

0 - 2R

0,04 – 0,70

2R1D - 15R

0,07 – 1,39

15R1D - 50R

0,25 – 2,75

50R1D - 100R

0,30 – 1,28