Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin

Na stránkách České společnosti klinické biochemie je uveřejněno nové doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP, České nefrologické společnosti a České  společnosti klinické biochemie ČLS JEP o doporučených postupech při diabetickém onemocnění ledvin.

Doporučení naleznete zde.