Aktualizace číselníku VZP - změna ceníku

V závislosti na aktualizaci kódů pojišťoven, bylo změněno/aktualizováno i bodové hodnocení jednotlivých výkonů. Jedná se především o vyšetřování infekční serologie (Borrelie, Bordetelly, Chlamydie, HCV, HAV...) U většiny těchto výkonů došlo ke snížení bodového hodnocení a tím i ke snížení účtované ceny.

Přehled cen naleznete zde.